اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

مشهد//نگاه اقتصادی به سرویس مدارس یک هشدار است

رئیس سازمان مدراس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: نباید به سرویس مدارس، نگاه اقتصادی داشت بلکه باید نگاه هویتی و فرهنگی بر آن حاکم باشد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark