اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

بیرجند //کجاست احياي سنت ها و باورهاي مذهبي

در روزگاران نه چندان دور در بين مردم سنت ها و باورهايي وجود داشت که امروزه بعضي از آن ها مورد بي مهري قرار گرفته اند و کمتر به آن ها توجه مي شود، به همين دليل احياي مجدد اين سنت ها امري ضروري به نظر مي رسد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark