اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

سمنان//توسعه آموزش و اجرای سیستم های آبیاری از اولویتها است

معاون آب و خاك و صنایع وزارت جهاد كشاورزی توسعه آموزشها و نیز سیستم های آبیاری تحت فشار را از اولویتهای وزارت جهاد كشاورزی برشمرد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark