اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

اسباب و علل رفتار غیر طبیعی باکو در مورد ایران/ پشت پرده بازداشت های اخیر

یک کارشناس سیاسی امور آذربایجان معتقد است تمامی اسباب و علل تناقض های رفتاری باکو در قبال ایران به این دلیل است که باکو در عمل مستقل نیست و اوامر جدی در سیاست خارجی باکو از واشنگتن و نیز از تل آویو صادر می شود.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark