اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

دفاع لاریجانی از مجلس کافی نبود

یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور با تأکید بر اینکه رئیس جمهور در بخش هایی از سخنان خود می توانست ادبیات بهتری را لحاظ کند، افزود: ایشان جملات قصیری بعد از سخنان رئیس جمهور گفتند ولی کافی نبود.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark