اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

قدرتها بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره و یا منحرف می کنند

خطیب جمعه تهران در انتقاد به اظهار نظر عده ای مبنی بر اینکه قیام ملت های منطقه اسلامی نیست، گفت: مبنای همه حرکت های صورت گرفته در کشورهای عربی اسلام است اما دولت ها و قدرتها آن را به نفع خود مصادره و یا منحرف می کنند.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark