اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

پاسخ‌های رئیس جمهور به نمایندگان مودبانه و راضی‌کننده نبود

همشهری‌آنلاین: رئیس مجلس گفت: معلوم بود که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهور راضی نیستند. ادبیات و الفاظی به کار برده شد که می‌شد به کار برده نشود. انسان می‌تواند حرفش را صمیمانه و مودبانه بزند. چرا باید با الفاظی کسی را اذیت و موضوع ساده‌ای را تبدیل به کینه کنیم؟
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark