اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

نگاه‌کارشناسانه به شناسنامه فنی و کنترل ساختمان

گفت‌وگو سودابه قصری: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که سال گذشته اولین نمونه آن اعطا شد به دلایل متعددی متوقف مانده است. این شناسنامه سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در آن قید شود.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark