اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

معرفی چندين نرم‌افزار با موضوع علامه محمدتقی جعفری

گروه فضای مجازی: نرم‌افزارهای «از دريا به دريا» و «آهنگ خورشيد» در پنج نسخه به همت مؤسسه آويژه سيستم پارس درباره زندگی و آثار علامه محمدتقی جعفری توليد شده است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark