اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

نبود امكانات نوين آموزشی چالش جدی فعاليت‌های قرآنی است

گروه فعاليت های قرآنی: مسئول خانه قرآن «آل طه» ممدل مياندوآب، نبود امكانات آموزشی نوين و مطابق با استانداردهای تدريس علوم قرآنی را چالش جدی فعاليت‌های قرآنی در اين روستا عنوان كرد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark