اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

سرمايه هاي اجتماعي از عوامل موثر در توانمندسازي شهرهاي كوچك

خبرگزاري آريا- احمد عجم گفت: استفاده از راهكارها و سرمايه هاي اجتماعي از عوامل موثر در توانمندسازي شهرهاي كوچك و جلوگيري از مهاجرت است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark