اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

تخريب تبليغات اسلامي جفا به نظام اسلامي است

خبرگزاري آريا- مسئول نمايندگي تبليغات اسلامي بخش بردخون اظهار داشت:بيش از 2500سند در زمينه فعاليت هاي تبليغات اسلامي بخش موجود است و تخريب هايي که بر عليه اين نهاد انجام مي گيرد منصفانه نيست.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark