اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

امام جمعه بردخون: نظام اسلامي پذيراي همه جريان هاي سياسي است

خبرگزاري آريا- امام جمعه بردخون گفت:انتخابات اخيرپيامي براي همه جريان هاي سياسي داشت که به آغوش نظام برگردند و اگر در نظام قرارگيرند ملت ونظام اسلامي ازآنان استقبال مي کند و پذيراي آنها خواهد بود.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark