اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

امام جمعه بردخون: انتخابات اخيرموجب خواري دشمن شد

خبرگزاري آريا- امام جمعه بردخون داشت:حضورمردم درصحنه بالاترين مرکزسياسي واجتماعي کشوربزرگترين ضربه برپيکرآمريکا و استکباربود زيرا همه فرقه هاومذاهب وگروه هابه کشورخودعشق مي ورزندوحامي نظام هستندوازجان ودل مدافع آن هستندواين باعث سردرگمي دشمن شده است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark