اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

عدالت محوري و صيانت از آراء مردم هدف اصلي ستاد انتخابات كشور

خبرگزاري آريا- مطلبي مشاركت گسترده مردم در پاي صندوق هاي اخذ راي، قانون مداري، عدالت محوري و امانت داري و صيانت از آراء مردم را شعار و هدف اصلي ستاد انتخابات كشور دانست.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark