اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

هديه دولت به کشاورزان اردبيلي

خبرگزاري آريا- نظام جمهوري اسلامي ايران براي بهره مندي توليد کنندگان و کشاورزان استان 44 پروژه جهاد کشاورزي با اعتباربيش از 29 ميليارد تومان هزينه کرده که 3406 خانوار از برکات آن برخوردار و براي 118 نفر زمينه اشتغال فراهم شده است ، هديه مي نمايد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark