اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

بودجه 2ميلياردي براي اداره کل کتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي

خبرگزاري آريا- کارشناس عمران اداره کل کتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي گفت: بودجه تملک و دارايي هاي سرمايه اداره کل کتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي از مرز 2 ميليارد ريال گذشت.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark