اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

توجه به نخبگان از مؤلفه هاي گسترش عدالت در سطح جامعه

خبرگزاري آريا- ابوطالب شفقت با تأكيد بر اهتمام جدي نظام براي توسعه فرهنگ تحقيقات گفت : توجه به تحقيقات و نخبگان در سطح استان يكي از مؤلفه هاي گسترش عدالت در سطح جامعه اسلامي است .
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark