اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

بايد موسيقي بومي به نسل آينده انتقال داده شود

خبرگزاري آريا- گويش سمناني قدمتي چندين هزار ساله دارد ويک ميراث گرانبهاي است که به همت نياکان ما با کم ترين صدمه از دستبرد حوداث به ما رسيده است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark