اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

آغاز عمليات اجرايي 4 پروژه شهرسازي در غرب بندرعباس

خبرگزاري آريا- عزيزي گفت: اين پروژه ها با اهداف جلب رضايت بيشتر مردم، استفاده از فرصت هاي تفريحي و گردشگري بندرعباس ، تسهيل در دسترسي مردم به بازارهاي غرب شهر، اتصال روان غرب بندرعباس به شرق و همچنين رفع گره هاي كور ترافيكي در بلوار ساحلي طرح ريزي و به انجام مي رسد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark