اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

بانك ها رفع مشكلات مردم رادر اولويت كاري خود قرار دهند

خبرگزاري آريا- قهرمان رشيد اظهار داشت : بانك هاي استان ضمن تسهيل روند دريافت تسهيلات، رفع مشكلات مردم رادر اولويت كارهاي خود قرار دهند.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark