اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

حمايت دولت از سرمايه گذاران بخش خصوصي در مناطق محروم كرمان

خبرگزاري آريا- استاندار كرمان، بر حمايت دولت از سرمايه گذاران بخش خصوصي در مناطق محروم تاكيد كرد و گفت : تاكنون 120 ميليارد تومان در قالب ستاد راهبردي توسعه جنوب در اين استان هزينه شده است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark