اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

اجراي 33 كيلومتر كار در طول مسير راه آهن كرمانشاه - خسروي

خبرگزاري آريا- هاشمي گفت: با آغاز عمليات اجرايي راه آهن كرمانشاه _ خسروي در 2 ماه گذشته 33 كيلومتر كار و فعاليت در اجراي آن صورت گرفته است كه اين موضوع نويد بخش فعاليت خوب اين پروژه مهم مي باشد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark