اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

کنترل خشم با ارائه برنامه هاي آموزشي

خبرگزاري آريا- سيد دادوش هاشمي گفت: ايجاد زيرساخت ها و تدوين برنامه هاي آموزشي كه متضمن تحقق بالندگي و شكوفايي بيش از پيش استان باشد بايد توسط آموزش و پرورش استان مورد توجه ويژه قرار گيرد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark