اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

هوشمندسازي مدارس پل عبور از آموزش سنتي به نوين

خبرگزاري آريا- مدير کل آموزش و پرورش همدان ضمن بازديد از مرحله استاني جشنواره روش تدريس دوره راهنمايي عنوان نمود: آغاز هوشمندسازي مدارس مدارس پل عبور ازآموزش سنتي به نوين مبتني بر رايانه است و جهت توسعه و ايجاد اين باور در بين معلمان ودانش آموزان نياز به آموزش و تعامل بيش تري است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark