اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

افزايش دو برابري اعتبارات دهياري هاي استان نسبت به سال گذشته

خبرگزاري آريا- رئوفي نژاد گفت : مجموع اعتبار تخصيص يافته به دهياري هاي استان زنجان در سال جاري 7/8 ميليارد تومان است كه اين رقم نسبت به سال گذشته، دو برابر رشد داشته است.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark