اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

پس از سالها زنجاني ها صاحب فرودگاه رسمي مي شوند!

خبرگزاري آريا- رئوفي نژاد گفت : از 443 پروژه تعداد هشت پروژه كلنگ زني و 435 پروژه افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark