اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

متخصص مغز و اعصاب:درمان به موقع ام اس تاخير در خطر بروز ضايعات عصبي را در پي دارد

خبرگزاري آريا- استاديار دانشگاه علوم پزشکي زنجان و موسس جمعيت MS زنجان گفت: درمان به موقع ام اس تاخير در خطر بروز ضايعات عصبي را در پي دارد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark