اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

فريب افکار عمومي، ممنوع

خبرگزاري آريا - فرماندار شهرستان يزد بر رعايت قوانين توسط تمام نامزدهاي انتخابات و برنامه محوري در تبليغات انتخاباتي و پرهيز از کلي گويي و فريب افکار عمومي تأکيد کرد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark