اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

آموزش موثرترين راه براي رسيدن به اهداف کاهش آسيب

خبرگزاري آريا - رئيس زندان مرکزي يزد آموزش را مهمترين و موثرترين راه براي رسيدن به اهداف کاهش آسيب دانست و خواستار هرچه پر رنگ تر شدن امور آموزشي شد.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark