اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

راه اندازي مجدد آونگان خبر خوشي براي مردم اراک

خبرگزاري آريا- شرکت آونگان اراک در سالهاي نه چندان دور يکي از مهم ترين توليد کنندگان دکل هاي مخابراتي و برج هاي انتقال نيرو در کشور و حتي خاورميانه بود که متاسفانه بروز مشکلات متعدد، اين شرکت را دچار چالش کرد و تا مرز نابودي کشاند. اعتصاب هاي متعدد کارگران آونگان در طول قريب به سه سال گذشته نتيجه اي در برنداشت تا اين که مالکان شرکت تصميم به تغييرات جدي در کادر مديريت آونگان گرفتند.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark