اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

تهيه مقررات و ضوابط ارائه سرويس VOIP در داخل كشور

تمامي متخصصان، دست‌اندركاران آشنا به ابعاد فني، حقوقي و اقتصادي حوزه خدمات VOIP مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي به آدرس www.cra.ir ، بخش طرح ساماندهي خدمات VOIP به سوالات مربوط به اين حوزه پاسخ داده و پيشنهادات خود را ارائه كنند. به گزارش ایسنا، رگولاتوري از صاحبنظران حوزه ICT دعوت كرد در طرح ساماندهي خدمات VOIP شركت كنند. در حال حاضر رگولاتوري، در راستاي وظايف قانوني خود در نظر دارد براي ساماندهي خدمات VOIP در كشور، با برنامه ريزي منسجم، مقررات و ضوابط ارائه اين سرويس را در داخل كشور تهيه كند. تعامل سازنده و موثر با ذينفعان، يكي از رويكردهاي اصلي رگولاتوري در تدوين مفاد پروانه ها، آئين نامه ها وتنظيم دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به آن هاست كه تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي براي مشورت دهي به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با حضور اپراتورها، اساتيد دانشگاه و متخصصين بخش ICT يكي از دستاوردهاي اين رويكرد بوده است....
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark