اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

شاخص‌هاي سنجش فن‌آوري اطلاعات در كشور چيست؟

فن‌آوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيكي كه يكي از اهداف برنامه پنجم توسعه است، داراي شاخص‌هايي براي سنجش بوده است. به گزارش ایسنا فن‌آوري اطلاعات در برخي كشورها بعضا به دليل فقدان ارائه آماري مشخص از ميزان تحقق شاخص‌ها، مهجور واقع شده و در انزواي خود راهي براي برون‌رفت از اين وضعيت نيافته كه سرانجام به عقب‌ماندگي در برخي حوزه‌هاي اين رشته منجر شده است. شاخص‌ها در هر بخشي به مثابه چراغ راه عمل مي‌كنند كه ميزان پيشرفت و يا احتمالا خارج شدن از مسير اصلي تحقق اهداف را مي‌توان به واسطه آن‌ها دريافت و به همين منظور است كه براي طرح‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت همچون سند مالي دولت براي يك سال، چارچوب و سند اتخاذ مي‌شود. موضوع فقدان برنامه جامع در بخش فناوري اطلاعات و اطلاعات به يكي از دغدغه‌هاي اصلي كارشناسان و فعالان اين حوزه تبديل و موجب اظهارنظرها و گفت‌وگوهاي موردي درباره اين موضوع شده است تا شايد با مانور بيش‌تر حول مباحث IT محور بتواند دغدغه‌هاي اين حوزه را رفع و زمينه را براي تحقق آرمان‌هاي دولت الكترونيكي برآورده سازد. باقري اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي - درباره اين رويه در برنامه چهارم توسعه، اظهار كرد: احکامي که در...
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark